สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • รับชม : 246 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง ประสงค์รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตำแหน่งที่คัดเลือก ดังนี้ ด้านการประมงน้ำจืด จำนวน 2 คน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2 คน ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ 2 คน และตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ดำเนินงานในด้านการประมงหรือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่เกินสามคน

ผู้ที่สนใจติดต่อดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์

https://www4.fisheries.go.th/fpo-lampang กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 ณ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 5426 5056

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ