ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 20 ม.ค. 2565
  • รับชม : 255 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 

ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง" ขอทราบรายละเอียด ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง  จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-829735 (งานพัสดุ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ