ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างตาม โครงการเปลี่ยนท่อน้ำในระบบ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ จำนวน ดูเพิ่มเติม
5 เรือนจำจังหวัดลำพูน ดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตร ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประสงค์จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบล ดูเพิ่มเติม
7 เรือนจำจังหวัดลำพูนมีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำ 2563 ดูเพิ่มเติม
3 จังหวัดลำพูน กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ดูเพิ่มเติม
5 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสร ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถที่ค้างชำระภาษีประจำปีติดต่อกันครบสามปี ให้นำส่งคืนแผ ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเผยแพร่บทความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25 ดูเพิ่มเติม
3 กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดูเพิ่มเติม
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ใ ดูเพิ่มเติม
5 ไปรษณีย์ไทย พร้อมส่งความสุขข้ามแดนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ดูเพิ่มเติม
6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปรับเวลาการให้บริการของเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ศูนย์ไปรษณีย์ลำพูน ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!