ส.ปชส.ลำพูน จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ย. 2563
  • รับชม : 119 ครั้ง

นายประเสริฐ  อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ได้ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ รับทราบปัญหา การมอบหมายภารกิจโครงการประชาสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ กปส. และการถ่ายทอดแผนงานโครงการ ของยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ต่อไป

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ