ส.ปชส.ลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดีเด่น

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ย. 2563
  • รับชม : 135 ครั้ง

นายประเสริฐ  อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินผลการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563  ระดับดีเด่น ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ