ส.ปชส.ลำพูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 126 ครั้ง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน   โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พบปะแลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ