ส.ปชส.ลำพูน ออกบูธรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2564
  • รับชม : 112 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายประเสริฐ  อินทา  ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ