รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย มะม่วง) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 748 ครั้ง

วันนี้(7 มิถุนายน 2563) ที่ สวนลำไย ของนายชูชาติ รวมไทย หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคเหนือ (ลำไย มะม่วง) และประชุมหารือแผนบริหารจัดการลำไย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมี นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายนวนิตย์  พลเคน  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ สำหรับ สวนลำไยเกษตรกรของนายชูชาติ รวมไทย  เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรสู่ smart Farmar เป็น Smart  Farmar ต้นแบบ ด้านลำไยนอกฤดู (เหลื่อมฤดู)

                สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้  เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย ซึ่งปัญหาที่พบ ในปีนี้ผลผลิตลำไยมีจำนวนมาก คาดว่าราคาที่ซื้อขายจะได้ราคาต่ำ จึงขอให้ทางรัฐบาลยื่นมือเข้าช่วยเหลือ พร้อมกับให้รัฐบาลช่วยประกันราคาผลผลิตลำไย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผลผลิตตกต่ำ  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาระยะยาว   โดยการแก้ไขปัญหานั้น ได้ให้ทางหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมการค้าภายใน  หาแนวทางในการจำหน่ายผลผลิต การหาช่องทางตลาด ทั้งภายในประเทศ และนอกประเทศ  ตลอดจนการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์  ทั้งนี้พี่น้องประชาชน ต้องรักษามาตรฐาน สินค้าต้องมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน GAP ตามที่ตลาดกำหนด ถึงจะสามารถเข้าสู่ตลาดส่งออกได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ส.ปชส. ลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ