รองนายกรัฐมนตรีลงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ลำไยเนื้อสีทอง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 713 ครั้ง

วันนี้(7 มิถุนายน 2563) ที่ บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีลงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

                สหกรณ์ลำไยสีทองลำพูน จำกัด ดำเนินการมาแล้ว 14 ปี ขณะนี้มีเตาอบในการผลิตจำนวน 400 เตา รองรับผลผลิตลำไย จำนวน 1,200 ตัน  ปัญหาที่พบในการดำเนินการ อาทิ มีการกำหนดราคาผูกขาดจากนายทุน, เรื่องการช่วยเหลือในเรื่องของการชดเฉยดอกเบี้ย จาก ธกส. ให้เหลือ ร้อยละ 4 บาทต่อปี ได้หรือไม่ ,  เรื่องการตลาดหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตลำไยสีทอง รวมถึงการกระจายสิ้นค้า การขนส่งไปต่างประเทศ,  เรื่องของการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ ตามช่องทางต่างๆ , เรื่องการคิดค้นนวัตกรรมด้านการแปรรูป การถนอมเนื้อลำไยผลิตภัณฑ์ลำไย การเก็บรักษาลำไยสดให้ได้ยาวนาน

                รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับในภาพรวมจากการลงพื้นที่ในวันนี้ ในส่วนของชาวสวนลำไยในส่วนของทั้งกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการร่วมกันในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยซึ่งฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้ลำไยจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 จากปีที่แล้ว ได้มีมาตรการเชิงรุก ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะรับไปดำเนินการก็คือ 1.เรื่องของการเร่งรัดการออกเอกสารรับรองคุณภาพของสวนหรือที่เรียกว่า GAPให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งขณะนี้สำหรับสวนลำไยนั้นสามารถออกใบ GAP ได้ร้อยละ 15 ของสวนทั้งหมด แต่กระทรวงเกษตรก็จะไปเร่งรัดดำเนินการต่อไปเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออก เพราะถ้าไม่มี GAP ก็จะไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของเราได้ 2.เรื่องของการดำเนินการเพื่อช่วยให้การส่งออกคล่องตัวขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ในเรื่องของการที่จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย หรือที่เรียกว่า Health Certificate ซึ่งเอกชนอยากได้การตรวจสอบในระบบออนไลน์เพื่อจะได้ตรวจดูว่ามีใบรับรองสุขอนามัยของเจ้าของสวนรายใดหรือผู้ส่งออกรายใดที่ได้ใช้ไปแล้วบ้าง เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน ขอให้ทางกรมวิชาการเกษตร ได้ช่วยทำแอพพลิเคชั่นหรือระบบการตรวจสอบออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกไม่ต้องรอโทรศัพท์ไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่แบบระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็รับไปในส่วนของจังหวัดลำพูนและกรมวิชาการเกษตรก็รับไปในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเข้ามาส่งเสริมการบริโภคลำไยทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศนั้นมีมาตรการออกมาก่อนหน้านี้แล้วได้ทันทีที่ผลผลิตออกมาในช่วงเดือนกรกฎาคม

                สำหรับ มาตรการที่หนึ่ง ในเรื่องของการที่จะช่วยค่าบริหารจัดการสำหรับการจำหน่ายในประเทศสำหรับผู้รวบรวมลำไยกิโลกรัมละ 3 บาท วงเงินไว้ 199 ล้านบาท และสำหรับผู้ที่รวบรวมและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยตัวเองจะช่วยกิโลกรัมละ 5 บาท ภายใต้วงเงิน 51 ล้านบาท และในเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับผู้รวบรวมผลไม้หรือลำไย ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกสามารถใช้วงเงินกู้ที่กระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้อีกร้อยละ 3 เช่นถ้ากู้ 4% ก็รับภาระดอกเบี้ยแค่ 1% เพราะกระทรวงพาณิชย์ช่วยร้อยละ 3 ภายในวงเงิน 45 ล้านบาท เพื่อเตรียมช่วยชาวสวนลำไยและผลไม้ทุกชนิดด้วย นี่คือมาตรการที่จะช่วยชาวสวนผลไม้ทุกชนิดต่อไปด้วย และขณะเดียวกันได้มีการเตรียมงานสำหรับการจัดเทศกาลส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในช่วงสองเดือนนี้เป็นกรณีพิเศษในวงเงินอีก 50 ล้านบาทในการจัด Thai Fruit Golden Months คือเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะช่วยระบายลำไยด้วย สำหรับตลาดในประเทศได้อีกเยอะทีเดียวส่วนตลาดส่งออกก็จะช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาหลายประการเช่นในเรื่องของการส่งออกผลไม้จากประเทศไทยผ่านประเทศลาวหรือผ่านประเทศเวียดนามไปยังจีนตอนใต้ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเข้าไป ช่วยคลี่คลายปัญหาให้คล่องตัวขึ้นทั้งด้านผิงเสียงโหยวอี้กวน ตงซิงและทางใต้แถวมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ก็ข้ามแดนได้แล้วเช่นเดียวกัน

                ส่วนในเรื่องของการเปิดตลาดเพิ่มเติมในต่างประเทศเช่นตลาดยุโรปตลาดแคนาดาตลาดรัสเซียกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเตรียมมาตรการไว้แล้วโดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากและกระทรวงพาณิชย์จะช่วยดำเนินการในการเปิดตลาดเพิ่มเติมต่อไปด้วยรวมทั้งในตลาดเดิมของเราคือตลาดอินโดนีเซียที่ปีที่แล้วเราส่งออกไม่ได้ แม้จะมีมาตรการกำกับมาหลายขั้นตอน แต่ปีนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะให้ตลาดอินโดนีเซียเปิดตลาดให้กับประเทศไทยรวมทั้งตลาดออนไลน์ สำหรับแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Tmall ของอาลีบาบาที่มุ่งเน้นตลาดจีน และ bigbasket.com ของอินเดีย Amazon ของสารัฐอเมริกาและสิงคโปร์ Lotte ของเกาหลี รวมทั้งตลาดอื่นๆที่มีแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศเราได้ดำเนินการให้ผลไม้ไทยเกรดพรีเมียมได้ไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และวันที่ 9 ที่จะถึงนี้ ผมก็จะทำหน้าที่ช่วยเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของประเทศไทยมาบริโภคผลไม้โดยผ่านการไลฟ์สดที่ชวนเชิญชวนคนจีนมาดูไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนก็จะมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยโดยเฉพาะลำไยให้คนจีนมาบริโภคมากขึ้น.

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ