จังหวัดลำพูน เป็น 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศไทย ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ในกรณีช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1047 ครั้ง

วันนี้ (3 มกราคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดลำพูน รวมทั้งมอบนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยภาพรวมให้มีการถอดบทเรียน สรุปมาตรการรายละเอียดที่ได้ออกเป็นมาตรการสั่งการ จำนวนที่ปฏิบัติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อสังเกตแต่ละจุด รวบรวมปัญหาอุปสรรค กำหนดแนวทางตามมาตรการต่างๆ และให้ปรับปรุงเรื่องต่างๆให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้พัฒนาด่านชุมชนให้เป็นด่านที่มีชีวิต เป็นด่านที่มีคุณภาพ และเป็นด่านอัจฉริยะ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                โดยจังหวัดลำพูน  มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563  รวม 7 วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น 49 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 50 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด ซึ่งจังหวัดลำพูน เป็น 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดตราด จังหวัดพะเยา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล ที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ในกรณีช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้

                สำหรับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด สภาพรถ และสภาพถนน ทัศนวิสัยไม่ดี ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่ขับขี่ด้วยรถจักรยานยนต์ โดยในวันที่ 2 มกราคม 2563 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จำนวน 5 ครั้ง พื้นที่ประสบเหตุได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน 3 ครั้ง, อำเภอทุ่งบ้านโฮ่ง 1 ครั้ง และอำเภอลี้ 1 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย แบ่งเป็นชาย 3 ราย หญิง 2 ราย  นอกจากนี้ จุดตรวจร่วม , ด่านชุมชน ได้เรียกตรวจตามมาตรา 10 รสขม. ยอดสะสม 7 วัน มีการเรียกตรวจ จำนวน 43,388 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินเป็นคดี จำนวน 5,064 คดี คิดเป็นร้อยละ 11.67 โดยการกระทำผิดสูงสุดได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,998 คดี, ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ 1,310 คดี และขับขี่รถด้วยความเร็วเกินกำหนด 820 คดี ตามลำดับ

               

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ