พาณิชย์ลำพูน จัดประชุม คพจ.ลำพูน เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหา "ลำไยในฤดู" ที่จะออกสู่ตลาดปลายเดือน มิ.ย. 63

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 693 ครั้ง

วันนี้ (19 มิถุนายน 2563) ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม มี นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เป็นฝ่ายเลขา หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาด (มะม่วง ลำไย) ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะลำไยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประมาณการผลผลิตลำไย (ในฤดู) รวมทั้งสิ้น 138,588 ตัน ซึ่งจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และจะออกมากในช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี และเพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดลำพูน

                ทั้งนี้ในที่ประชุมฯ มีการเห็นชอบในการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 โครงการ คือ แก้ไขปัญหามะม่วง 1 โครงการ คือ โครงการกระจายผลผลิตมะม่วงจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2563 และแก้ไขปัญหาลำไย 2 โครงการ คือ 1.) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2563 ปริมาณเป้าหมาย 300 ตัน 2.) โครงการชดเชยดอกเบี้ยจุดรวบรวมลำไยสดเพื่อแปรรูปจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2563 ปริมาณเป้าหมาย 6,000 ตัน และยังมีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาผลไม้เพิ่มเติมอีกหลายโครงการ เพื่อดำเนินการตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ