พช.ลำพูน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 466 ครั้ง

วันนี้ (วันที่ 23 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ฮัดเดิ้ล อีเว้นท์ ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการเกษตรกรปลอดภัย เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจำนวน 49 คน ในการนี้ ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่การสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย

สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีกำหนดจัดประชุมเป็นระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการกำหนดทิศทาง วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน และภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก แก่กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก ด้วยกลไกประชารัฐ สร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4ร)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ