รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการเปิดภาคเรียนของ กศน. และสถานศึกษาเอกชน ตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด – 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 582 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลำพูนก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19 ) ซึ่ง กศน.และ สถานศึกษาเอกชนในจังหวัดลำพูนมีการเตรียมความพร้อมโดยเน้นการเรียน – การสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความแออัดในสถานศึกษา

วันนี้ ( 28 มิถุนายน 2563 ) ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยมีนายพงศ์รัตน์   ภิรมย์รัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยนายสำเริง  ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายเดช ศิรินาม ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน  และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมการสาธิตการเรียนผ่านระบบออนไลน์  และ เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สนใจหลังเกิดภาวะวิกฤตไวรัสโควิด – 19 และติดตามภารกิจ กศน.ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และมอบนโยบายการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน กศน.ในจังหวัดลำพูนซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย กศน.WOW เข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานที่เป็น BEST PRACTICE ของสถานศึกษาในสังกัดด้วย

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน ได้เน้นการจัดการศึกษา ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิตกลุ่มวัยต่างๆ พัฒนาชุมชนสังคม โดยมุ่งเน้นครูให้เป็น Good Teacher เพื่อผลักดันให้จัดกิจกรรมที่เหมาะสมหรือ Good Activities ครูทุกคนในสังกัด สามารถใช้สมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่น เช่น Line, Facebook ในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้ห้องเรียนออนไลน์ เช่น Google Classroom หรือ การ Live  ผ่าน แอปพลิเคชั่น  Zoom , Eddomo มีการพัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ครูสามารถจัดทำสื่อ คลิปวีดีโอ การสอนด้วยตนเอง เช่น คลิปสาธิตอาชีพ เป็นต้น เชื่อมโยงไปถึงสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้เป็น Good Place – Best Check in คือ เป็นศูนย์การเรียนที่มีสภาพความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นศูนย์กลางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ                 

ทั้งนี้สำนักงาน กศน. จังหวัดลำพูน มุ่งหมายเป็นศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ผู้ด้อยโอกาส พลาดโอกาส และขาดโอกาสทางการศึกษา ด้วยการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ต่อยอดอาชีพ สร้างรายได้ ผ่านกลไก กศน.ตำบล ที่มุ่งให้เป็น กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม ทุกตำบล เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุ่งช่วงวัย กศน. อย่างเต็มภาคภูมิ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ