รู้หรือไม่.. ยกเลิกบัตร ATM สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมได้ !

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 1014 ครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาให้ข้อมูลว่า หากผู้ใช้บริการทางการเงินที่ใช้บริการบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการรายปี แต่ต้องการยกเลิกการใช้บริการบัตรดังกล่าวก่อนที่จะครบกำหนดการให้บริการตลอดทั้งปี สามารถขอเรียกคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลืออยู่คืนได้ตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรได้

                ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเอง ก็ได้มีเอกสารที่ระบุว่า “กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกการใช้บัตร ให้คืนค่าธรรมเนียมรายปีตามสัดส่วนระยะเวลาคงเหลือของบัตรแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้บริการร้องขอ” ซึ่งมีรายละเอียดตามตามนี้ https://www.bot.or.th/…/Docum…/FPG/2563/ThaiPDF/25630006.pdf และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารเห่งประเทศไทย สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.bot.or.th หรือโทร. 02 283535

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ