ลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานด้านเกษตรอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้กับ young smart farmer

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 535 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานด้านเกษตรอุตสาหกรรม ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้กับ young smart farmer เกษตรอัจฉริยะและผู้ประกอบกิจการทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ในด้านการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟน ตัวช่วยควบคุมการทำงานให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าการเกษตรโดยสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟฟ้า ตั้งเวลาปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตรโดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ในการใช้ฟังก์ชั่น อาทิเช่น

- Real Time ตรวจสอบสถานะ พร้อมสั่งงาน เปิดปิดได้ตลอดเวลา

- Schedule ทำงานตามเวลานาฬิกาที่ตั้งแม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต

- Timer จับเวลาถอยหลัง เพื่อปิดหรือเปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า

- Loop Timer ตั้งการทำงานให้วนซ้ำๆ เป็นรอบ

- Notification แจ้งเตือนมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตามเวลาที่ตั้ง

- Share แบ่งปันให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปควบคุมร่วมกันได้

-การออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยต่อยอดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า

- การต่อวงจรควบคุมและการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการเชื่อมต่อระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563 จำนวน 17 คน ณ อาคารเทคโนโลยีอัตโนมัติ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ