ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระเจ้าอาทิตยราชและพระบูรพมหากษัตริย์ ผู้ครองนครหริภุญชัย (ลำพูน) ณ กู่พระเจ้าอาทิตยราช อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 591 ครั้ง

วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ กู่พระเจ้าอาทิตยราช จามเทวีซอย 1 ชุมชนมหาวัน ตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ประชาชนชาวชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระเจ้าอาทิตยราชและพระบูรพมหากษัตริย์ ผู้ครองนครหริภุญชัย (ลำพูน) โดยมี พระประกอบบุญ สิริญาโณ เจ้าอาวาสวัดมหาวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ,หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี  ซึ่งเป็นการทำบุญครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการบูรณะซ่อมเสริมบริเวณดังกล่าวให้มีความเหมาะสมดีงามยิ่งขึ้น นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 - ปัจจุบัน

                สำหรับพิธีภายในงานประกอบด้วย การไหว้พระ-รับศีล พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 10 รูป สวดมาติกา ทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายสังฆทาน และการเจริญภาวนาอุทิศถวายแด่พระเจ้าอาทิตยราช และบูรพมหากษัตริย์ ผู้ครองนครหริภุญชัย (ลำพูน)  โดยผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมพิธีได้มีการเตรียมกรวยดอกไม้ จำนวน 3 ชุด พร้อมด้วยน้ำหยาดมากราบไหว้บูชาด้วยตนเอง  

                หนังสือตำนานมูลศาสนากล่าวไว้ว่า "พญาอินทวราช ครองราชย์ 30 ปี สิ้นพระชนม์ พญาอาทิตยราช ครองราชย์ต่อ เป็นลำดับ ที่ 32 ประมาณพุทธศัตวรรษ ที่ 16 เป็นเวลา 400 กว่าปี นับแต่นางจามเทวีครองราชย์" ปัจจุบันชาวบ้านและคนในพื้นที่มีความเชื่อกันว่า บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ตั้งของกู่พระเจ้าอาทิตยราช ซึ่งเป็นผู้สร้างและสถาปนาพระธาตุหริภุญชัยขึ้น

                ทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีจิตศรัทธา อยากเดินทางมาเคารพกราบไหว้บูชากู่พระเจ้าอาทิตยราช สามารถเดินเข้ามาทางถนนเส้นจามเทวีซอย 3 ชุมชนมหาวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ