พ่อเมืองลำพูน นำจิตอาสาพระราชทาน ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวง ณ พื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 547 ครั้ง

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2563) ที่ บริเวณพื้นที่โครงการพัชรธรรม บ้านวังไฮ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง  โดยมีนายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เหล่าจิตอาสาพระราชทาน กว่า 500 คน ร่วมพิธี                            

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานนำ จิตอาสาพระราชทาน  ร่วมกิจกรรมปรับปรุง ฟื้นฟู ระบบนิเวศน์ในแม่น้ำกวง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ของชาวจังหวัดลำพูน และเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการพัชรธรรม บริเเวณลุ่มน้ำกวง โดยการกำจัดผักตบชวา บริเวณหน้าฝาย ถึงบริเวณท้ายฝาย  การนำหิน/ ทรายวางบริเวณหน้าฝาย พร้อม ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม ด้วยจิตอาสา ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ แก่ประเทศชาติ

สำหรับพื้นที่ โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นโครงการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชน ปัญหาอุทกภัย/ภัยแล้ง รวมทั้ง กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณฝาย พื้นที่ดำเนินโครงการฯ มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่บ้านศรีเมืองยู้ ม.6, บ้านศรีบุญชูวังไฮ ม.7, บ้านใหม่วังไฮ ม.8 และพื้นที่บริเวณริมฝั่งลำน้ำกวง เทศบาลตำบลต้นธง โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนโครงการฯให้บรรลุตามเป้าหมาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ