เกษตรจังหวัดลำพูน เตรียมจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 514 ครั้ง

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 จังหวัดลำพูน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียด กำหนดการ สถานที่ แผนที่ แผนผัง และเตรียมความพร้อมในการให้บริการคลินิกเกษตรแก่เกษตรกรในแต่ละด้าน  ซึ่งกำหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 150 ราย ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง และหัวหน้าส่วน/ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ