สธ.พร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ ยืนยัน‼ ทูตทุกคนที่เข้าไทยต้องเข้า State Quarantine 14 วัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 394 ครั้ง

 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่นักการทูต สัญชาติเอสโตเนีย ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพักคอนโดมิเนียม เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 กระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยต้องเข้าพักใน Alternative State Quarantine (ASQ)  ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง  ยืนยัน นักการทูตดังกล่าว ตรวจเชื้อเรียบร้อยไม่พบการติดเชื้อ

                สำหรับกรณีจังหวัดระยอง ขณะนี้ได้กำหนดวงแคบเฉพาะโรงแรม ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัลระยอง และเกี่ยวข้องเฉพาะในชั้น 7 และชั้น 8 เท่านั้น รวมทั้งไปเกี่ยวข้องเพียงแค่ 12 คน ผลตรวจหาเชื้อออกมาเป็นลบทั้งหมด และให้อยู่ในสถานที่กักตัว 14 วัน ที่เหลือเป็นการตรวจโดยสมัครใจ ยังไม่พบเชื้อแต่อย่างใด บางส่วนรอผลตรวจอยู่ รวมทั้งสิ้นตรวจแล้ว 4,206 ตัวอย่าง การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเด็กหญิงจากประเทศซูดาน มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 7 คน ขณะนี้อยู่ในสถานที่กักตัวคือที่บ้านพัก 14 วัน ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำ 28 คน และผู้สัมผัสอื่นๆ ที่เป็นลูกบ้านยังไม่พบเชื้อแต่อย่างใด และมีการเก็บตัวอย่างเพิ่มเมื่อวันที่ 16 ก.ค.64 จำนวน 97 คน อยู่ระหว่างรอผล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ