ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 494 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ” ครั้งที่ 5/2563 โดยให้บริการ ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข และแมว ของประชาชนในพื้นที่ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

                สำหรับการดำเนินงานด้านการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ประสงค์ให้มีการป้องกันการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ในการดำเนินงานจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และ อส.ปศุสัตว์ ร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ของตน

                ทั้งนี้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับข้อมูล และต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล รวมถึงการคุมกำเนิดสัตว์เลี้ยงของตนเอง  และรับบริการฉีดวัคซีน สามารถติดต่อที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-511288   และสำนักงานปศุสัตว์ใกล้ในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ