องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 609 ครั้ง

องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม และ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำใช้ในการเกษตรและบริโภค ในช่วงหน้าแล้ง

วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563 ) นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี เเละคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม  /  โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง   โดยมีนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ  และประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้าง ให้การต้อนรับ และ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ   

โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงาม (อ่างเก็บน้ำห้วยกอลุง) เป็นอ่างเก็บน้ำ มีขนาดสันทำนบดิน 9.00 เมตร ยาว 407.58 เมตร สูง 34.00 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 750,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อ และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 1,100 ไร่ สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านป่าก่อ ประมาณ 342 ครอบครัว ประชากร 119 คน สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยโครงการอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิถุนายน 2564 โอกาสนี้ องคมนตรีได้ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณพื้นก่อสร้างโครงการด้วย

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วย พร้อมระบบส่งน้ำ เป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดสันทำนบดิน 9.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร สูง 27.00 เมตร ความจุที่ระดับเก็บกัก 300,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรบ้านป่าก่อ และหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 700 ไร่ สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรบ้านป่าก่อ ประมาณ 225 ครอบครัว ประชากร 780 คน สามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ โดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 78 โครงการ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 58 โครงการ, อยู่ระหว่าดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ, ดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 โครงการ, อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมพร้อมสำรวจ ศึกษา และออกแบบ จำนวน 8 โครงการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ