คณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน จังหวัดลำพูน เข้าหารือข้อราชการ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ในการพัฒนา พร้อมสนับสนุนการทำงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2563
  • อ่าน : 507 ครั้ง

 

     วันนี้ ( 30 ก.ค.63)  นิพนธ์ ชื่นตา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย ประธานที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการเมืองภาคประชาชน จังหวัดลำพูน  พร้อมคณะฯ เข้าพบปะพูดคุยเพื่อหารือข้อราชการ ร่วมกันกับ จังหวัดลำพูนในการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  พร้อมการสนับสนุนจังหวัดเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องในการพัฒนาเพื่อประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม และส่วนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ ณ  ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

                   ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำคณะทำงานภาคประชาชนจังหวัดลำพูน พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานที่สอดคล้องในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน มีความเป็นอยู่ที่ดี ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คมศักดิ์ หล่อเถิน
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ