รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไย เพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 420 ครั้ง

ที่ อาคารโรงฝึกงาน ชั้น 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาการผลิตลำไยให้มีคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ลำไย เพื่อรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ปี 2563  โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง และอำเภอแม่ทา จำนวนกว่า 110 คน เข้าร่วมพิธี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ