สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่อง ราคาซื้อขายลำไย ปี 2563 จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 425 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่อง ราคาซื้อขายลำไย ปี 2563 จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ด้วยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 มีมติมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ราคาลำไยภายในจังหวัด และจัดทำประกาศราคาลำไยรายวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาลำไย ปี 2563 จังหวัดลำพูนจนกว่าคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จะมีประกาศหยุดใช้มาตรการ เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยทั่วกัน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอประกาศราคาซื้อขายลำไยในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนี้

ลำไยสด (ช่อ) ตะกร้าขาว เกรดจีน (บาท/กก.) AA (ทอง) , A (แดง) , B (น้ำเงิน) , C (เขียว) เท่ากับ 27-30 , 22-26 , 18-20 , 8-10 บาท ตามลำดับ

ลำไยสด (ช่อ) ตะกร้าขาว เกรดอินโด (บาท/กก.) AA (ทอง) , A (แดง) , B (น้ำเงิน) , C (เขียว) เท่ากับ 21-23 , 18-20 , 13-15 , 6-7 บาท ตามลำดับ

ลำไยสด (รูดร่วง) AA , A , B , C ราคาซื้อ-ขายทั่วไป/บาท เท่ากับ 19-21 , 9-11 , 4-5  , 0.5-1. บาท ตามลำดับ

ลำไยสด (ช่อ/มัดปุ๊ก) AA (ใหญ่) , A (กลาง) , B (เล็ก) ราคาซื้อ-ขายทั่วไป/บาท เท่ากับ 21-25 , 15-20 , 10-14 ตามลำดับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน 053-556148

 

 

 

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ