จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการประกวด “ปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติ” ครั้งที่ 1

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 718 ครั้ง

วันนี้ (16 สิงหาคม 2563) ที่ลานกิจกรรมกาดจตุจักรลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการจัดกิจกรรมการประกวด “ปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติ” จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ประธานเครือข่ายปลากัดภาคเหนือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากัด และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

          นายคงสวัสดิ์ ปัญญาวงค์ ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจังหวัดลำพูนและผู้ประสานงานเครือข่ายปลากัดไทย จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในการประกวด “ปลากัดไทยสัตว์น้ำประจำชาติ” เป็นการจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไปให้ทราบถึงคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ “ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ” และเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์มายาวนาน และด้านเศรษฐกิจที่สำคัญสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 115 ล้านบาทต่อปี, เป็นการส่งเสริมและต่อยอดการเลี้ยงปลากัดไทย ให้มีการเพาะเลี้ยงแพร่หลายมากขึ้น, ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปลากัดไทยสายพันธ์ต่างๆ ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

          ปลากัดไทย เป็นสัตว์น้ำเล็กๆ แต่มีความสำคัญทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยมาช้านานในนามนักรบผู้สง่างาม ปลากัดเป็นปลานักสู้ ทรหด อดทน คนไทยโดยทั่วไปตั้งแต่สมัยโบราณนำมากัดแข่งขันกัน จึงเป็นกีฬาที่นิยมสืบต่อกันมา และมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาสายพันธุ์ต่างๆให้มีรูปทรง สีสันสวยงามหลากหลาย จนได้รับความนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามทั้งภายในและต่างประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ