ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ให้กับ ช่างแอร์วัยเก๋า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 800 ครั้ง

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 2 ให้กับ ช่างแอร์วัยเก๋า

 

ผู้ประกอบอาชีพรับเหมารายย่อย และช่างเทคนิคบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ  รวมจำนวน 15 คน เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก  ระดับ 2  เมื่อ 16 สิงหาคม 2563   โดยทำการทดสอบการติดตั้ง ตรวจหาสาเหตุ แก้ไขและให้คำแนะนำการทำงานทั้งระบบเครื่องปรับอากาศ  มีความสามารถทำความเย็นขนาดไม่เกิน 21 กิโลวัตต์ (72,000 BTU/hr.)  คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน  ความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน  เลือกใช้เครื่องมือถูกต้อง  ใช้วัสดุอย่างประหยัด  ปฏิบัติงานแล้วเสร็จภายในเวลา และผลงานมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จะสามารถเข้าสู่การประเมินความรู้ความสามารถต่อไป

นางณฐมน  ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบฝีมือ ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งจะทดสอบฝีมือแรงงานระดับ 2 ให้กับช่างที่มีประสบการณ์การปฏิบัติงาน หรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 ในสาขาเดียวกันเท่านั้น

คุณโยธิน  ปันมูล  ผู้จัดการร้านโยธินแอร์ หนึ่งในผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การทดสอบครั้งนี้ เป็นไปตามประสบการณ์จริงตามหน้างาน แบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพช่างแอร์ต้องทำได้ให้เป็นตามหลักวิชาการ  วัดทักษะฝีมือความรู้  ครอบคลุมทุกมิติของการเป็นช่างแอร์ที่ดี

ผู้ประกอบอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ  สนใจติดต่อขอเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โทร 0 5353 7698

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ