ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมฟาร์มโคนม บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 663 ครั้ง

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมฟาร์มโคนม บริษัทเชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับ

                สำหรับ บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด เป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร โดยฟาร์มสามารถผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ นมคุณภาพสูงล้านนา”( Lanna High Quality Milk ) และบริหารจัดการผลิตก๊าสชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าสร้างรายได้ในอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรสมาชิกฟาร์มของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ