เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย พร้อมด้วย พระและสามเณร เดินเท้าไปกลับ จากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อฝึกความอดทน ซึ่งเป็นเรื่องของสัตบุรุษที่ดำรงอยู่ในสัปปุริสธรรม 7 ประกา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 742 ครั้ง

เย็นวันนี้(18 สิงหาคม 2563) หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย พร้อมด้วย พระสงฆ์และสามเณร รวม 3 รูป เดินเท้าไปกลับ จากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ไปจนถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เพื่อสักการะ เพื่อฝึกความอดทน ซึ่งเป็นเรื่องของสัตบุรุษที่ดำรงอยู่ในสัปปุริสธรรม 7 ประการ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนเพื่อสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย จำนวน 3 รอบ

                โอกาสนี้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ร่วมเดินเท้าจากวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ไปยังวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย เพื่อฝึกความอดทน ในครั้งนี้อีกด้วย

                หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย กล่าวว่า เมื่อวานนี้ได้ออกเดินทางด้วยเท้าเปล่าจากวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชยลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มุ่งหน้าสู่ วัดพระธาตุหริภุญไชย วรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระ 1 รูปและสามเณรอีก 1 รูป ซึ่งเป็นนักเรียนนอกทั้งคู่ และพึ่งได้มาบวชในพรรษานี้ หลังจากกราบไหว้พระบรมธาตุหริภุญไชย เรียบร้อยแล้ว ก็ออกจาริกเดินไปด้วยเท้าเปล่า  โดยตั้งใจที่จะเดินให้ทะลุเขตจังหวัดลำพูน เข้าสู้เขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านอำเภอสารภี จนถึง บ้านยางเนิ้ง ซึ่งมีต้นยางนาอายุเป็นร้อยปี ที่ปลูกเรียงราย สองฝากถนนที่อดทนสู้แดด สู้ลมมายาวนาน จนกลายเป็น สัญลักษณ์ที่มีคุณค่าของจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ด้วยเพราะ ทรงรับสั่งให้ช่วยกันรักษาไว้คนรุ่นปัจจุบัน จึงได้เห็นต้นยางเก่าแก่บนถนนสายเดิมจังหวัดลำพูน อำเภอสารภี และจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพระบารมีที่แผ่คุ้มครอง แม้สิ่งแวดล้อม ต้นไม้และใบหญ้า โดยใช้เวลาหลายชั่วโมง ก้าวเท้าคู่นี้ที่แม่ให้มา โดยไม่หยุดพัก ผ่านลมฝนที่ซัดสาดจนจีวรเปียกชุ่ม แต่ก็ต้องทน ทั้งอึดทน และอดทน จึงทะลุถึง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จึงหันไปถามพระน้อย และเณรน้อย ว่า ยังเดินได้ไหม  ได้คำตอบว่ายังได้ครับ ทนได้ครับ  เมื่อผ่านเดินผ่านรอยต่อเขตแดนจังหวัดลำพูน สู่จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้พระ เณร ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นเครื่องหมาย ถึงความอดทน ทั้งอึด ทั้งอด ทั้งทน ด้วยไม่ได้เข้าห้องน้ำ ไม่มีแวะพักและต้องเดินอย่างระมัดระวัง เนื่องจากรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมา

                จนในที่สุด ก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไปแวะกราบพระเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม หรือ วัดกู่คำ ตั้งอยู่บนถนนสายเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพราะด้วยความอดทน และอึดทน ความอดทน เป็นเรื่องของสัตบุรุษที่ดำรงอยู่ในสัปปุริสธรรม 7 ประการ ส่วนคนที่อ่อนแอ คนพาลจะไม่อดทน จะไม่ทนต่อทุกเรื่องที่ไม่ตรงใจตน สังคมจึงเต็มไปด้วยภาวะความไร้สาระเหลวไหล เพราะคนในสังคม ไร้ความอดทน ไม่มีความอดกลั้นและจ้องที่จะทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน ที่สุดในสังคมประเทศที่เต็มไปด้วยความอ้อนแอ จึงเป็นรัฐประเทศที่ล้มเหลวโดยปริยาย  หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส กล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ