ลำพูน พัฒนาความรู้และฝึกทักษะผู้สูงวัย ให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 384 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ พัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงวัย ด้านการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะผู้สูงวัยให้สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรผ่านสมาร์ทโฟน และเป็นการเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อบรมระหว่างวันที่ 22,23,29 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน รวมจำนวน 25 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ