จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ." โรงพยาบาลลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 2180 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ." โรงพยาบาลลำพูน ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 มกราคม 2563  เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ

                วันนี้ (13 มกราคม 2563 ) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี (สธ) โรงพยาบาลลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ." โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 มกราคม 2563

               ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 โดยกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ." โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 มกราคม 2563  โดยทางจังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมตรียมการรับเสด็จฯ และความพร้อมในด้านต่างๆ อาทิ การอำนวยความสะดวกใน การรักษาความปลอดภัย ด้านการจราจร ด้านสถานที่ รวมถึงด้านพิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายคมศักดิ์ หล่อเถิน 053511555
ผู้เรียบเรียง : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ