ลำพูน ขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน ปลูกฝังเยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 506 ครั้ง

ตามที่จังหวัดลำพูน ได้เข้าร่วมประชุมจิตอาสา 904 เพื่อกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์และการเข้าบรรยายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม กองพันฝึกส่วนหลัง กบช.ทม.รอ. เขตพระราชฐานวิภาวดีฯ กรุงเทพมหานคร นั้น

วันนี้ ( 28 สิงหาคม 2563 ) ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทาน   จังหวัดลำพูน พร้อมวางแผนการดำเนินงาน การลงพื้นที่เพื่อบรรยายความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างให้เยาวชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับแผนการลงพื้นที่บรรยายในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้กำหนดแผนดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2563 มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนในสถานศึกษาทั้ง 8 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โดยมีหัวข้อการบรรยายหลัก ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  นอกจากนี้ จังหวัดลำพูน ยังมีแผนการลงพื้นที่ในการพบปะผู้นำชุมชน โดยให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 ลงพื้นที่บรรยายความรู้ ปลูกฝังอุดมการณ์ เสริมสร้างการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ในที่ประชุม ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้พัฒนาช่องทางการสื่อสาร โดยใช้แอพพลิเคชั่น Tik Tok เข้ามาช่วยเสริมในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน อย่างน้อยเดือนละ 2 คลิป เพื่อให้การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ หรือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานจิตอาสาพระราชทานในจังหวัด เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ