จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 480 ครั้ง

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

                เช้าวันนี้ (31 สิงหาคม 2563) ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย และห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ที่ 8/2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายสำเริง ไชยเสน, นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

                สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องที่สำคัญ ประกอบด้วย เรื่อง กิจกรรมสัมพันธ์ของจังหวัดลำพูนในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (วีดีทัศน์) โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน, เรื่อง รายงานผลการรับบริจาคโลหิต โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, เรื่อง การดำเนินโครงการ การขยายผลและต่อยอดข้าราชการลำพูนยุคใหม่ใส่ใจภาษี ยื่นแบบฯ ทุกปี ยื่นภาษีผ่านเน็ตโดยสำนักงานสรรพกรพื้นที่ลำพูน, เรื่อง เร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562-2563-2564 โดย สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน, เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน-การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยขังหวัดลำพูน โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูน ,สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน, โครงการชลประทานลำพูน , เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สู่ความหยั่งยืนจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดลำพูน, เรื่องการติดตามแผนปฏิบัติการป้องปันและลดอุบัติเหตุทางถนนลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดลำพูน, เรื่อง สรุปปริมาณขยะ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, เรื่องการป้องกัแก้ไขปัญหา และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน, เรื่อง แผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่8 วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านวงศาพัฒนา(แม่ละงอง) ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานจังหวัดลำพูน

 

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ