เช็กสิทธิตั๋วเครื่องบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” จ่ายคืนให้ 40% ของค่าตั๋ว เป็นไม่เกิน 2,000 บาท/ที่นั่ง จากเดิมไม่เกิน 1,000 บาท/ที่นั่ง โดยจะจ่ายผ่าน G-Wallet

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 1044 ครั้ง

มติ ครม. ล่าสุด เพิ่มวงเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแบบจ่ายคืน (Redeem) ในอัตรา 40% ของค่าตั๋ว เป็นไม่เกิน 2,000 บาท/ที่นั่ง จากเดิมไม่เกิน 1,000 บาท/ที่นั่ง โดยจะจ่ายผ่าน G-Wallet และเพิ่มสิทธิการเข้าพักในโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ร่วมโครงการเป็นไม่เกิน 10 คืน/คน จากเดิมแค่ 5 คืน/คน 

                สำหรับข้อมูลเงื่อนไขการขอรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินคืน ประกอบด้วย  1. สนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง (สามารถตรวจสอบกลุ่มจังหวัดได้ที่ https://bit.ly/34YWyin)  2. เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยบินไปก่อน check-in ได้ไม่เกิน 5 วัน และบินกลับหลัง check-out ได้ไม่เกิน 5 วัน  3. ต้อง check-out จากที่พักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้   4. ผู้กรอกข้อมูลขอรับสิทธิตั๋วเครื่องบินต้องเป็นผู้จองโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินเท่านั้น    5. เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั้งแต่ 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

                สำหรับสายการบินที่ร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1. การบินไทย   2. ไทยสมายล์   3. บางกอกแอร์เวยส์   4. ไทย ไลอ้อน แอร์   5. ไทยแอร์เอเชีย  6. นกแอร์   7. เวียตเจ็ท  ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่ www.เราเที่ยวด้วยกัน .com โดยสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 (หรือจนกว่าจำนวนสิทธิจะหมด) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center เราเที่ยวด้วยกัน โทร. 0 2111 1144

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ