วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 11780 ครั้ง

วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”ประจำปี 2563 เริ่ม 12 กันยายน 2563 โดยได้เริ่มบูชาโคมลูกละ 99 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (ให้แขวนรอรอบพระวิหาร) และเริ่มแขวนโคม(โดยใส่หลอดไฟ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 31ตุลาคม  2563  ตามแนวคิด โคมทุกดวงมีเจ้าของ ด้วยแรงศรัทธา ถวายแด่องค์พระธาตุในประเพณีเดือนยี่เป็งเมืองลำพูน

                สำหรับกิจกรรมส่งเสริมประเพณีกับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน ประจำปี 2563 ของวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามและการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นได้เตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัย ตามระบบโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย - Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทําให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ