จิตอาสาชาวอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน  ประจำปี  2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 253 ครั้ง

                   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนกิจกรรมจิตอาสา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี  2563

                    วันนี้ ( 10 กันยายน 2563 ) ที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำปี 2563 เพื่อ พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียนให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และ  แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำป่าสักเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน กำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน และทำสัญลักษณ์ป้องกันการตัดไม้เพื่อรักษาพื้นที่สีเขียวในโรงเรียน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ