กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 309 ครั้ง

กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อน

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน จัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด สันทราย และอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น      

ด้านนายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่และมีอุทกภัยเกิดขึ้น สร้างความหวั่นวิตกให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในความแข็งแรงและการบริหารจัดการของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อน อีกทั้งเพื่อให้การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเป็นไปอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างอ่างเก็บน้ำ โดยได้ดำเนินการศึกษา วางแผน และวางมาตรการป้องกันและระวังความเสี่ยงกรณีระบายน้ำมากกว่าปกติ กรมชลประทานจึงได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดยจะศึกษาอย่างครบถ้วนทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะฉุกเฉิน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ