จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมชักธงและประดับธงชาติ ตามสถานที่ต่างๆ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 483 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมชักธงและประดับธงชาติ ตามสถานที่ต่างๆ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

จังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกำหนด ให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 13 กำหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสำคัญให้ชัก และประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณสถาน ตามกำหนดวันและระยะเวลาโดยวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 1 วัน

จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนร่วมชักธงและประดับธงชาติ ตามอาคารบ้านเรือน อาคารสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะต่างๆ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยทั่วกัน

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ