ลำพูน จัดประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (ระดับเขตภาคเหนือตอนบน) ชิงเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 442 ครั้ง

วันนี้ ( 17 กันยายน 2563 ) นายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (ระดับเขตภาคเหนือตอนบน) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 15,000 บาท

          สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมการประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (ระดับเขตภาคเหนือตอนบน) โครงการส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน โดยกรมพลศึกษา สำนักนันทนาการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ใช้กิจกรรมนันทนาการในการดูแลสุขภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับวัย ได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านร่างกาย อีกทั้งเพื่อเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและสมาชิกในสังคม โดยผ่านกิจกรรมการประกวดดังกล่าว ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมเชียร์และให้กำลังใจได้ หรือรับชมการประกวดออนไลน์ ทาง Facebook Fanpage สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ