พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมบริการประชาชน ฝึกอบรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดทั้งเดือน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน 23 กันยายน 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 342 ครั้ง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดกิจกรรมบริการประชาชน ฝึกอบรมการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ ตลอดทั้งเดือน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน รวม 3 รุ่น 60 คน ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 และ ระหว่าง 21 - 25 กันยายน 2563

ประชาชนผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำองค์ความรู้ด้านโภชนาการ การคัดเลือกวัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัย และการประกอบอาหารสุขภาพ ไปใช้ในการดูแลตนเอง คนในครอบครัวและเป็นทางเลือกสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ