ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน คว้ารางวัลรองชนะเลิศสุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2563 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง (พม.) สลากย้อมลำพูน “หัตถกรรมงานศิลป์ สตรีประตูป่า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 418 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2563 โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ สุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนางาน (KM Award) ประจำปี 2563 ผลงาน  : สลากย้อมลำพูน “หัตถกรรมงานศิลป์ สตรีประตูป่า” ด้วยการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ภารกิจขององค์กร

โดย นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ได้สร้างแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อพัฒนางานด้วยกลไก กระบวนการจัดการความรู้ KM ให้กับบุคลากรได้สร้างสรรค์ผลงาน นำสู่การประกวดในระดับกรม เผยแพร่ให้เกิดการรับรู้สู่สาธารณชน เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน คู่มือการปฏิบัติ นวัตกรรมใหม่ ซึ่งได้หลักแนวคิดที่ว่า “สลากย้อมน้อมบูชา นำภูมิปัญญามาสร้างองค์ความรู้ คู่วิถีชาวลำพูนมิให้สูญหาย” ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนา และจัดบูธตลาดนัดความรู้  Concept  “งามหัตถศิลป์เมืองบุญแห่งล้านนา” (ชม)(แชะ)(แชร์) มีผู้เข้าชมร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 154 คน โดยมีคณะผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมสค. และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวทั้ง 9 แห่ง ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ