ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 306 ครั้ง

             ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน จำนวน 50 ทุน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษในจังหวัดลำพูน จำนวน 10 ทุน

            วันนี้ ( 28 กันยายน 2563 ) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563   โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ได้คัดเลือกบุตร ธิดา ของสมาชิกที่สมควรได้รับทุน จำนวน 50 ทุน รวมเป็น จำนวนเงิน 124,000 บาท โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบ  จากนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษจำนวน 10 ทุน  จำนวน 10,000 บาท

          นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน จำนวน 14 ราย ที่ได้ร่วมขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ที่ประสบภาวะยากลำบากในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อสังคม   .              

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ