พ่อเมืองลำพูน มอบโล่รางวัลการคัดเลือกแปลงใหญ่ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่แปลงใหญ่ ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 441 ครั้ง

วันนี้(28 กันยายน 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการคัดเลือกแปลงใหญ่ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่แปลงใหญ่ ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรกรม

                ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกแปลงใหญ่ ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่แปลงใหญ่ ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพลังใจสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณชน และได้ดำเนินการประกวดและตัดสินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

                ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียติและประวัติของแปลงใหญ่ เข้ารับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณแก่แปลงใหญ่ ประจำปี 2563 ผู้ชนะการคัดเลือก ประกอบด้วย  1. แปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2563 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  แปลงใหญ่ลำไย ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ,  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  แปลงใหญ่ข้าว ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ