ขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 310 ครั้ง

ขนส่งลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนตุลาคม 2563

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วไทย ในเดือน ตุลาคม 2563 ดังนี้  

1. ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำพูน ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันเสาร์ที่ 3 , 10 , 17 , 24 และ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. 

2. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.  

3. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

เจ้าของรถที่ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปี ให้เตรียม ใบคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมด้วยหลักฐานการจัดทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบรับรองการ ตรวจสภาพรถ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ที่ สถานตรวจสภาพเอกชน (ตรอ.) สำหรับรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ ทั้งที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก

ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถยื่นขอชำระภาษีรถได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสั้นอายุภาษี สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายทะเบียนรถ โทรศัพท์ 0 5353 7325 , 0 5352 5548 ต่อ 111

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ