จังหวัดลำพูน จัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 775 ครั้ง

วันที่( 3 ตุลาคม 2563 ) จังหวัดลำพูนจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนรอบเมืองใน หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร” ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-20.00 น. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเดิน กิน ชิม เที่ยว ทั่วงาน ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี ของฝาก ของที่ระลึก รวมถึงมีสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ปลอดภัยอาหารประจำถิ่น การแจกพันธุ์กล้าไม้ การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด และอื่นๆอีกมากมาย

                สำหรับการจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว จังหวัดลำพูน” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 บริเวณถนนรอบเมืองในหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร กิจกรรมภายในงาน มีการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารและสินค้าอื่นๆ

                ทั้งนี้ ตามที่ พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วประเทศ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานกรุงเทพมหานคร และแจ้งไปยังทุกจังหวัดจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมา ได้ให้จังหวัดพิจารณาดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่โดยให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

                ด้าน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เริ่มคลี่คลายลงและภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงได้มีข้อสั่งการให้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน..... จังหวัด...”  อย่างต่อเนื่องตลอดปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตามแนวทางรูปแบบที่กำหนด

                 

 

                 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ