จำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน ประจำวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 427 ครั้ง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  มีจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย อำเภอเมือง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 9 คน, อำเภอลี้ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 4 คน, อำเภอบ้านธิ มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน และอำเภอเวียงหนองล่อง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 1 คน รวมมีจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น จำนวน 15 คน เป็นอันดับที่ 32 ของประเทศ

สำหรับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563นั้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดลำพูน มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก จากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้นจำนวน 220 คน เสียชีวิต 1 คน

ที่มาข้อมูล www. http://www.thairsc.com/ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ