สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่อง สถานการณ์ราคารับซื้อข้าวเปลือก ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 260 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ประกาศเรื่อง สถานการณ์ราคารับซื้อข้าวเปลือก ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ปี 2563

ด้วยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน ได้ประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 มีมติมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจัดทำประกาศราคารับซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจำหน่ายผลผลิต จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จึงขอประกาศราคาที่มีการซื้อขายข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดังนี้

ความชื้น 25-30 % ข้าวเปลือกเหนียว (สันป่าตอง 1) = 7,200 - 7,500

ความชื้น 15 % ข้าวเปลือกเหนียว (สันป่าตอง 1) = 9,300 - 9,600

 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน / 053-511555
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ