เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน และเยี่ยมชมสถานีวิทยุ VOICE Radio Online SSO Lamphun ที่จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 291 ครั้ง

                  วันนี้ (วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ) ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ชั้น 2B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนเงินทดแทน และเยี่ยมชมการดำเนินงานสถานีวิทยุ VOICE Radio Online SSO Lamphun  เพื่อให้เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเพื่อสร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารงานประกันสังคมได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์และประเมินข่าวสาร ตลอดจรประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานตนเองได้ โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

                ในโอกาสนี้ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน พร้อมมอบของเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประกันตนจำนวน 5 คน จากนั้นได้ร่วมสัมภาษณ์ในรายการ ของสถานีวิทยุ VOICE Radio Online SSO Lamphun  โดยมีประเด็นในการพูดคุย เกี่ยวกับ นโยบายด้านความปลอดภัย Safety & Healthy Thailand รวมถึง การขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านกลไก “ บวร”, การจ่ายสิทธิประโยชน์ รวดเร็ว โปร่งใส  รวมถึงการบูรณาการร่วมกับจังหวัดลำพูน ในการดูแลความปลอดภัยของแรงงานภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการและแรงงานอิสระในจังหวัดลำพูน  

                สำหรับกองทุนเงินทดแทน  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง  เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย   หรือถึงแก่ความตาย   หรือสูญหาย    เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง  โดยนายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯได้มีการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิ อย่างทั่วถึง

              จากนั้น เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบ ครุภัณฑ์รถตู้ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของทางราชการที่อำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตตินดิตถ์ นายอำเภอเมือง เป็นผู้รับมอบ เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ