ลำพูน จัดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 292 ครั้ง

          วันนี้ ( 21 ตุลาคม 2563 ) นายวรยุทธ  เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดนิทรรศการน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ซึ่งมีส่วนราชการ สถานศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ด้านการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข และพระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ

          สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระราชมารดาที่ประเสริฐสุด โดยทรงอภิบาลอบรมพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ ด้วยพระองค์เองอย่างดีเยี่ยมทั้งด้านพระราชจริยวัตร การศึกษา การอบรมขัดเกลาพระกิริยาอัธยาศัย ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการทุกเรื่องจนพระมหากษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนชาวลำพูนหลายร้อยคน ร่วมวางดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
ผู้เรียบเรียง : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ