หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดลำพูน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเชิงรุก ตรวจ รักษา ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านธิ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 325 ครั้ง

วันนี้(21 ตุลาคม 2563)      ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  นายวรยุทธ เนาวรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทและมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  โดยมี นายวิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร พอ.สว.จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านธิ เข้าร่วมพิธี 

                   ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดออกหน่วยให้บริการในรูปแบบ New Normal  เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19  พร้อมจัดบริการเชิงรุก ในการตรวจรักษาสุขภาพแก่พี่ น้องประชาชนในพื้นที่ อาทิ การให้บริการทันตกรรม  การให้บริการรักษา ตรวจโรค ทั้งแบบแผนปัจจุบัน และแบบแผนโบราณ  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึง รวดเร็ว

                      โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบผ้าห่มและเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน สร้างขวัญและกำลังใจ แก่พี่น้องประชาชน  และผู้ป่วยและครอบครัว อีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ