กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน แสดงจุดยืนปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 280 ครั้ง

           กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กว่า 200 คน รวมตัวแสดงจุดยืนปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งได้ประกอบคุณูปการต่อประเทศไทย  

              วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน กำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน​ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 234 คน ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ที่จะปกป้อง เทิดทูน​สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ​ จังหวัดลำพูน และนายสุพล อุปละ ประธานชมรมกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน  อำเภอบ้านโฮ่ง​ ได้นำกล่าวปฏิญาณตนที่จะรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งได้ประกอบคุณูปการต่อประเทศไทย .   

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน
ผู้เรียบเรียง : นางสุพิน จินดาหลวง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวที่น่าสนใจ